„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”


Janusz Korczak

Odwiedź nas na facebooku

Misja Centrum Edukacji Familia

Kształtujemy umiejętność współżycia z innymi ludźmi oraz odróżniania dobra od zła. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Rozwijamy zainteresowania i przygotowujemy do dalszych etapów edukacyjnych stosując nowatorskie metody pracy. Umożliwiamy udział w kulturze a także zachęcamy do kreatywności.


Przedszkole

Kids Playing with Wooden Toys

by Familia

Żłobek

by Familia

Centrum Terapii

by Familia

Przedszkole by

dla dzieci od 3 lat

Nasze przedszkole to prywatna placówka artystyczna z oddziałami integracyjnymi. Nasza kadra to grupa pedagogów i psychologów i rehabilitantów z pasją, dla których praca z dziećmi to przyjemność dzielenia się swoimi zainteresowaniami. Zespół naszego przedszkola jest siłą napędową naszych działań. Centrum Edukacji „Familia” jest miejscem stworzonym dla dzieci, a jego lokalizacja z dala od ruchliwych ulic i w sąsiedztwie Parku rzeki Ślepiotki gwarantuje bezpieczną i cichą edukację. Jako prywatne przedszkole funkcjonujemy w oparciu o program dydaktyczno-wychowawczy zatwierdzony przez MEN, który próbuje sprostać wyzwaniom i potrzebom dzisiejszego świata. Realizujemy także inne autorskie programy i opracowujemy indywidualne programy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracują z nami również nauczyciele z doświadczeniem z innych placówek oświatowych.


Serdecznie zapraszamy!


Integracyjny profil Przedszkola

Przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi nazywamy placówkę, w ramach której mogą się edukować zarówno dzieci zdrowe, jak i te o różnym stopniu niepełnosprawności. Do placówek integracyjnych uczęszczają dzieci zdrowe (pełnosprawne pod względem fizycznym i umysłowym) oraz dzieci wysoko funkcjonujące cierpiące na:


 • lekkie i umiarkowane upośledzenie umysłowe,
 • lekkie i umiarkowane zaburzenia neurorozwojowe i rozwojowe (np. Autyzm, Zespół Aspergera),
 • zaburzenia narządów ruchu, w tym zaburzenia sensomotoryczne,
 • zaburzenia mowy (np. opóźnienie w mowie) i słuchu (np. dzieci z aparatami słuchowymi),
 • choroby somatyczne,
 • zaburzenia emocjonalne.


Jak wyglądają zajęcia w grupie integracyjnej?


Praca nie różni się zbytnio od zajęć w grupie nieintegracyjnej - obowiązuje taki sam program dydaktyczny, a dzieci mają zajęcia według ogólnie przyjętych zasadach.


Różnicą jest to, że w sali, dodatkowo obecny jest (zazwyczaj) nauczyciel lub asystent wspomagający, którego głównym celem jest wsparcie uczniów niepełnosprawnych. Poprawia to organizację i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim dzieciom.


Co zyskują dzieci?

Co zyskuje dziecko niepełnosprawne w grupie integracyjnej?


Z racji swojej specialnych potrzeb edukacyjnych są wystarczająco wykluczeni ze społeczeństwa - dlatego możliwość podjęcia nauki w 'zwykłym' przedszkolu, wśród zdrowych rówieśników, jest tak istotna. Korzyści dla dziecka niepełnosprawnego są oczywiste - zdobywa wykształcenie i umiejętności potrzebne w przyszłym życiu. Zdrowe dzieci są dla dziecka niepełnosprawnego kompasem, uczą je jak prawidłowo wykonywać pewne czynności czy zadania, pokazują jak ważne są relacje społeczne i normy społeczne. Samo niepełnosprawne dziecko czuje się o wiele lepiej ze świadomością, że może uczestniczyć w życiu zdrowych kolegów i być traktowane na równi z nimi.


A co zyskuje dziecko zdrowe w grupie integracyjnej?


 • Doskonały trening empatii, tolerancji i życzliwości
 • Zmniejszenie lęku przed innością
 • Rozwijanie elastyczności poznawczej
 • Doświadczanie trudnych sytuacji oraz nauka radzenia sobie z nimi.


Lepiej wykwalifikowana kadra


Praca w przedszkolu integracyjnym wymaga od nauczycieli i dyrekcji ciągłego doskonalenia się by zapewnić wysoki poziom opieki i wychowania. Kadra w takich grupach jest dokładniej dobierana, ponieważ musi mieć odpowiednie predyspozycje, kwalifikacje.


Co nas wyróżnia?

 • Kompleksowa oferta edukacyjna
 • Współpraca z metodykami wczesnej edukacji zapewniająca dzieciom doskonały start w szkole
 • Doświadczona kadra z pasją i zaangażowaniem
 • Szeroka pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci ze stwierdzonymi dysfunkcjami bądź brakami edukacyjnymi
 • Przyjazna rodzinna atmosfera
 • Ekologiczna kuchnia przygotowująca diety dla alergików
 • Doskonała lokalizacja w pobliżu parku rzeki Ślepiotki
 • Duże przestronne jasne sale dydaktyczne, sale multimedialne, atelier taneczne
 • Własny duży ogród
 • Ekologiczny ogródek warzywny


Oferujemy ciekawe zajęcia ogólne oraz specjalistyczne zajęcia dla dzieci m.in:


 • Integrację sensoryczną;
 • Rehabilitację ruchową;
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • Zajęcia logopedyczne;
 • Dogoterapię;
 • Hipoterapię
 • Język angielski;
 • Rytmikę;
 • Zajęcia taneczne
 • Terapię pedagogiczne
 • Zajęcia Teatralne
 • Zajęcia Kulinarne
 • Zajęcia sportowo-ruchowe
 • Zajęcia Brazylijskie ju jitsu
 • Zajęcia z Choreoterapii


Ile to kosztuje?

Black Paint Stroke Scribble Frames
 • czesne za Dziecko wynosi 750,00 zł
 • czesne za 2gie Dziecko w rodzinie 650,00 zł
 • czesne za 3cie Dziecko w rodzinie 550,00 zł
 • czesne dla Dziecka z Orzeczeniem o Kształceniu Asperger, Autyzm, Sprzężone specjalnym 0,00 zł
 • czesne dla Dziecka z Orzeczeniem o Kształceniu inne 500,00 zł
 • wyżywienie 17 zł/dzień


Żłobek by

dla dzieci od 12 miesięcy*

dzieci młodsze konsultowane indywidualnie

Nasza wiedza pozwoliła nam stworzyć miejsce idealnie przystosowane do rozwoju najmłodszych. W naszym żłobku panuje przyjazna atmosfera, nasze sale są dobrze wyposażone i przestrzenne, nadając się idealnie do gier i zabaw. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy podopieczny poczuł się u nas bezpiecznie. Zapraszamy wszystkich rodziców, szukających profesjonalnego żłobka, do oddania swoich pociech w nasze ręce. Zapewniamy troskliwą opiekę oraz dużo cierpliwości.


Co zapewniamy?

 • opiekę nad dzieckiem do 11 godzin dziennie we wszystkie dni robocze
 • zajęcia edukacyjne prowadzone z wykorzystaniem sprawdzonych metod dydaktycznych
 • dogoterapię
 • zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia tematyczne: plastyczne, logopedyczne, przyrodnicze, manualne, kulinarne
 • konsultacje ze specjalistami dla rodziców (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta)
 • imprezy okolicznościowe dla dzieci (m.in. urodziny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, bale karnawałowe, Mikołajki)
 • dodatkowe wydarzenia (m.in. dni otwarte, pikniki rodzinne, wycieczki)
 • pyszne wyżywienie (dodatkowo płatne)
 • dostęp on-line do systemu informatycznego
 • aktywności na świeżym powietrzu w naszym ogrodzie
 • edukację przyrodniczą


Harmonogram dnia

 • 6:30-7:30: Przywitanie dzieci w żłobku. Indywidualne powitania i przekazanie informacji rodzicom.
 • 7:30-8:00: Swobodna zabawa i eksploracja różnych kącików zabawek, umożliwiająca rozwijanie samodzielności i kreatywności.
 • 8:00-8:30: Zorganizowane zajęcia ruchowe, takie jak gimnastyka, zabawy sensoryczne i taneczne, promujące rozwój motoryczny i koordynację.
 • 8:30-9:00: Śniadanie, zapewniające zdrową i zrównoważoną dietę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i preferencji dzieci.
 • 9:00-9:30: Zajęcia dydaktyczne, ukierunkowane na naukę podstawowych umiejętności.
 • 9:30-10:00: Pobyt na świeżym powietrzu, pobudzający rozwój sensoryczny, pobudzanie zmysłów i obserwację otaczającego świata.
 • 10:00-11:00: Czas na indywidualne i grupowe zabawy konstrukcyjne, rozwijające umiejętności logicznego myślenia, planowania i rozwiązywania problemów.
 • 11:00-11:30: Zajęcia muzyczne i rytmiczne, obejmujące śpiew, tańce, eksperymentowanie z instrumentami, rozwijające słuch muzyczny i koordynację ruchową.
 • 11:30-11:45: Higiena osobista, w tym toaleta, mycie rąk oraz przygotowanie do obiadu.
 • 11:45-12:15: Obiad, składający się z różnorodnych, zbilansowanych posiłków, uwzględniających indywidualne potrzeby dietetyczne i preferencje dzieci.
 • 12:15-14:00: Czas odpoczynku, dostosowany do wieku i indywidualnych potrzeb dzieci, zapewniający relaks i regenerację organizmu.
 • 14:00- 14:15 - Zbilansowany podwieczorek
 • 14:15-14:45 Czytanie i opowiadanie bajek, rozwijające umiejętności językowe, wyobraźnię i koncentrację.
 • 14:45-15:30: Zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw lub w ogrodzie, sprzyjające rozwijaniu sprawności fizycznej, koordynacji ruchowej i interakcji społecznych.
 • 15:30-17:30: Aktywności plastyczne, zabawy swobodne, zabawy ruchowe, rozchodzenie się dzieci do domu.

Metody pracy z dziećmi

 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE
 • METODA RUCHOWEJ EKSPRESJI TWÓRCZEJ RUDOLFA LABANA
 • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA PAULA DENNISONA
 • METODA EKSPRESJI RUCHOWEJ CARLA ORFFA
 • METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI
 • METODA OPARTA NA TAŃCACH INTEGRACYJNYCH (WG KLANZA)
 • METODY PRACY Z DZIEĆMI OPARTE NA WIZUALIZACJI, BAJKOTERAPII I METAFORACH
 • METODA NDT BOBATH (NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT)
 • METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS


Ile to kosztuje?

Black Paint Stroke Scribble Frames
 • czesne za Dziecko wynosi 750,00 zł
 • czesne za 2gie Dziecko w rodzinie 650,00 zł
 • czesne za 3cie Dziecko w rodzinie 550,00 zł
 • Dofinansowanie - Świadczenie z ZUS w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekunczego * 400,00 zł
 • wyżywienie 17 zł/dzień


Centrum Terapii by

Witaj w Centrum Terapii Dziecięcej! Nasza placówka specjalizuje się w

kompleksowej opiece i terapii dla dzieci w wieku od niemowląt do 18 lat. Naszym

celem jest poprawa jakości życia dzieci oraz ich rodzin poprzez zapewnienie

skutecznej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb terapii. W naszym Centrum

pracują wysoko wykwalifikowani specjaliści z różnych dziedzin, którzy są

zaangażowani w rozwój umiejętności i zdolności dzieci. Dbamy o to, aby każde

dziecko otrzymało wsparcie, które pozwoli mu osiągnąć swoje pełne potencjału.

Jesteśmy tu, aby pomóc dzieciom w przezwyciężaniu trudności i rozwijaniu się w

zdrowym i szczęśliwym środowisku.

Nasza placówka oferuje:

 • Poradnię logopedyczną
 • Integracje sensoryczną
 • Fizjoterapie
 • Terapie ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • WWR
 • Terapie autyzmu

Poradnia Logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest kwestią niezwykle ważną, gdyż ma istotny wpływ na rozwój wszystkich funkcji umysłowych. Jeśli cokolwiek niepokoi Państwa w mowie Waszej pociechy (dziecko mówi niewyraźnie, ma mały zasób słownictwa, posiada niewyraźną artykulację, itp.) jak najszybciej zgłoście się na badanie logopedyczne.


Prawda jest taka, że terapię logopedyczną należy rozpocząć jak najszybciej, zanim nieprawidłowa wymowa utrwali się na dobre.

 • diagnoza i terapia dyslalii
 • diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • ćwiczenia emisji, higieny głosu oraz dykcji
 • terapia wspomagająca leczenie ortodontyczne
 • diagnoza i terapia dysglosji ( zaburzeń mowy spowodowanych nieprawidłową budową anatomiczną narządów mowy
 • stymulowanie i kształtowanie rozwoju mowy u dzieci z niedosłuchem
 • terapia mowy u osób z niedosłuchem
 • terapia neurobiologiczna (elementy Metody Krakowskiej)

Integracja Sensoryczna

Zaburzenia integracji sensorycznej są problemem, który dotyka wiele dzieci i znacząco wpływa na ich rozwój ruchowy, rozwój mowy, rozwój funkcji poznawczych, a w konsekwencji utrudnia przebieg procesu uczenia się – w wieku szkolnym zaczynają się pojawiać kłopoty w nauce.

Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie życia płodowego i trwa do około 7 roku życia. To bardzo ważny wiek w rozwoju psychofizycznym dziecka, nierozwinięcie niektórych elementów integracji sensorycznej w tym wieku może powodować duże zaburzenia w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka w przyszłości.

Dlatego tak ważne jest , aby wcześnie wyłapać niepokojące sygnały i skonsultować się z terapeutą integracji sensorycznej.

Pierwsze symptomy zaburzeń SI możemy już zauważyć u niemowlaka , gdy dziecko zbyt częstym nienaturalnym płaczem komunikuje swój dyskomfort. Szybka reakcja i rozpoczęcie terapii u tak małego dziecka pozwoli nam w krótkim czasie uzyskać zamierzone efekty.


Sygnały jakie wysyła nadwrażliwe dziecko przed ukończeniem 3-ego roku życia:

 • ma problemy z jedzeniem (ssaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem),
 • akceptuje tylko niektóre pokarmy, nie toleruje niektórych konsystencji, nie lubi próbować nowych smaków,
 • podczas jedzenia często reaguje odruchem wymiotnym, łatwo krztusi się,
 • ma kłopoty z regulacją snu, występują częste wybudzenia i kłopoty z wyciszeniem się,
 • nie toleruje dotyku, reaguje płaczem na przytulanie czy głaskanie,
 • nie lubi ubierania, kąpieli, mycia głowy, obcinania paznokci itp.,
 • impulsywność,
 • często miewa ataki złości,
 • pręży się, zaciska piąstki, unika ewidentnie kontaktu wzrokowego,
 • reaguje płaczem na dźwięki otoczenia,, dźwięki mowy czy muzykę,
 • jest opóźnione psychoruchowo (późno siada, raczkuje i chodzi, jest niezdarne ruchowo),
 • rozwój mowy jest opóźniony (często nie pojawia się głużenie, gaworzenie, mówi mało i niechętnie).

Fizjoterapia

Rehabilitacja dzieci i osób dorosłych odbywa się w kompleksowo wyposażonych salach ćwiczeń i gabinetach. Pod okiem fizjoterapeutów nasi Pacjenci każdego dnia pracują nad powrotem do sprawności. Każdy pacjent objęty jest indywidualną i kompleksową opieką. Prawidłowa diagnostyka i wywiad pozwalają ustalić cel terapii oraz uzyskać oczekiwane rezultaty.


Rehabilitacja niemowląt i dzieci:

 • Metoda NDT-Bobath
 • Metoda PNF w pediatrii


Rehabilitacja wad postawy:

 • Metoda PNF
 • Terapia Manualna
 • Kinesiotaping
 • Gimnastyka korekcyjna

Terapia ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak i dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania.


Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:


 • zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie),
 • nieprawidłową postawę ciała,
 • problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików),
 • problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny),
 • problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie),
 • zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej,
 • problem z koordynacją ruchową.

Cele terapii:


 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej,
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki,
 • wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców,
 • doskonalenie umiejętności chwytu,
 • doskonalenie pisania,
 • praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy,
 • poprawa koncentracji,
 • ukształtowanie umiejętności przekraczania linii środkowej ciała,
 • dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie przez dziecko różnych kształtów i struktur materiałów oraz ich rozróżniania.


Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

Głównymi celami programu są:

poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,

zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych,

zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Dzieci zdobywają możliwość:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • poprawę koncentracji uwagi,
 • pohamowania spontanicznych reakcji,
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
 • poprawy samooceny.

WWR

Jeżeli zauważyłeś w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, deficyty, nieprawidłowości, coś co Cię bardzo niepokoi i masz wątpliwości oraz pytania – przyjdź/zadzwoń do naszej poradni. Nasi Specjaliści pomogą w rozwiązaniu Twojego problemu, udziela wsparcia, pokierują i odpowiedzą na wszystkie pytania.


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to bezpłatne, wielospecjalistyczne, wielokierunkowe i intensywne działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Przeznaczone są dla dzieci od pierwszych dni życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawowym założeniem wczesnego wspomagania jest oddziaływanie w taki sposób, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowego funkcjonowania w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Ilość godzin przyznawanych do terapii WWR jest indywidualna i waha się od 4 do 8 w miesiącu. Program ten dotyczy wyłącznie dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizowane są przez kadrę mającą wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.


Jakie dzieci mogą korzystać z programu WWR?


Dzieci u których stwierdzona zostanie jakaś niepełnosprawność lub inne zaburzenie rozwoju, to wówczas takie dzieci kwalifikuje się do korzystania z zajęć w ramach WWR.


Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci:


 • niesłyszące,
 • słabosłyszące,
 • niewidome,
 • słabowidzące,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • znacznym zaburzeniem koordynacji ruchowej,
 • z wolniejszym nieharmonijnym rozwojem,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim,
 • z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z chorobom przewlekłą, która skutkować może wystąpieniem u dziecka niepełnosprawności,
 • z nieprawidłowościami rozwoju ruchowego lub z ogólnym spowolnieniem rozwoju psychoruchowego.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • W ramach programu realizujemy:
 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • terapię ręki,
 • rehabilitacje,
 • rehabilitację metodą Bobath,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening słuchowy Johansena IAS,
 • terapię pedagogiczną,
 • EEG Biofeedback.

Terapia autyzmu

Autyzm lub zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) odnosi się do szerokiego zakresu warunków charakteryzujących się wyzwaniami związanymi z umiejętnościami społecznymi, społecznymi, powtarzającymi się zrachowaniami, mową i komunikacją niewerbalną. Według najnowszych badani autyzm dotyka obecnie 1 na 65 dzieci na świecie.


Wiemy, że nie ma jednego rodzaju autyzmu, ale możemy wyszczególnić wiele podtypów, na które największy wpływ ma kombinacja czynników genetycznych i środowiskowych. Ponieważ autyzm jest zaburzeniem szerokim i każda osoba z autyzmem ma odmienny zestaw mocnych i słabych stron. Sposoby uczenia się, myślenia i rozwiązywania problemów przez osoby z autyzmem mogą obejmować zarówno osoby o wysokich zdolnościach jak i tych mniej zdolnych. Niektóre osoby z ASD mogą wymagać znacznego wsparcia w codziennym życiu, podczas gdy inni mogą wymagać mniejszego wsparcia, a w niektórych przypadkach żyją całkowicie niezależnie.


Na rozwój autyzmu może wpływać kilka czynników, którym często towarzyszą zaburzenia sensoryczne i problemy medyczne takie jak zaburzenia żołądkowo – jelitowe, drgawki lub zaburzenia snu, a także problemu ze zdrowiem psychiczny (depresja, lęki i problemy z koncentracją).


Pierwsze oznaki autyzmu pojawiają się zwykle w wieku 2 – 3 lat. Niektóre objawy można zaobserwować nawet wcześniej, a często można zdiagnozować już w 18 miesiącu życia. Badania pokazują, że wczesna interwencja prowadzi do pozytywnych rezultatów w późniejszym żuciu osoby z autyzmem.


Ile to kosztuje?

Black Paint Stroke Scribble Frames
 • Psycholog 110,00 zł
 • Fizjoterapeuta 120,00 zł
 • Fizjoterapeuta 30 min 60,00 zł
 • Diagnoza do Terapii SI (2h) 400,00 zł
 • Terapia SI (integracja sensoryczna) 110,00 zł
 • Muzykoterapia grupowa pakiet 4 spotkań 380,00 zł
 • Dogoterapia pakiet 4 spotkań 380,00 zł
 • Terapia ręki pakiet 4 spotkań 370,00 zł


Poznajcie naszą założycielkę

Alina Baron-Wieczorek

Założyciel/Dyrektor

Absolwentka Studium Nauczycielskiego o specjalności Wychowanie Przedszkolne w Katowicach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie o specjalności Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana. Jest to nauczyciel z ponad 25 letnim stażem, stale praktykujący w zawodzie.

Child Reading English Alphabet

Nasza filozofia

W naszej codziennej pracy z dziećmi korzystamy z wielu sprawdzonych i pewnych metod.

Nie są to jednak tylko tradycyjne metody pracy z dziećmi, ale także nowatorskie rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Wychodzimy z założenia, że najlepszym podejściem do wychowania i nauczania jest umiejętne połączenie dwóch rodzajów działań: tradycyjnego postępowania z najmłodszymi i oryginalnego, często nieszablonowego rozbudzania w nich ich ukrytych zdolności i zainteresowań.


Konkurs

Kontakt

Odwiedź nas na facebooku

Adres

ul. Marmurowa 23

40-656 Katowice

Adres e-mail

info@familia.edu.pl

Telefon kontaktowy

+48 574 592 947