dzieci niepełnosprawne

Jak zapewnić właściwą opiekę dzieciom niepełnosprawnym?

Dodano 01.08.2019, Kategoria: Blog, Tagi:

Przedszkole to miejsce, które ma bawić i uczyć. Nie inaczej jest w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, które uczęszczają do takiej placówki. Kontakty z rówieśnikami mogą wpływać dobroczynnie na ich zdolności socjalizacyjne, a w dalszej perspektywie pogłębiają samodzielność i są źródłem radości. Jednak, by dziecko odnosiło prawdziwą korzyść z pobytu w przedszkolu, powinno zostać otoczone odpowiednią opieką.

Dopasowanie do możliwości

Opiekunowie zatrudnieni w przedszkolu powinni pamiętać, że wszystkie aktywności muszą być uzależnione od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych. Informacje o tym, jak wyglądają te możliwości określa orzeczenie, zawierające wielopoziomową ocenę konkretnego przypadku. Wszystkie podejmowane aktywności powinny wpływać na dziecko rozwijająco, a przy tym nie być źródłem nadmiernego stresu. Program powinien zostać starannie ułożony, tak by dzięki prowadzonym zajęciom, następowała stopniowa poprawa funkcjonowania dziecka. Zajęcia powinny być także prowadzone z użyciem nowoczesnych metod i narzędzi, zgodnych z najnowszą wiedzą. Co więcej, szczególna uwaga powinna zostać zwrócona na ocenę poziomu funkcjonowania dziecka. Co jakiś czas, opiekunowie mogą określać, jakie są jego mocne i słabe strony, uzdolnienia, czy zainteresowania. Pomoże to dopasować kolejne kroki i ocenić efektywność podjętych dotychczas działań.

Rozwój poprzez zabawę

W skład zajęć prowadzących do rozwoju dziecka, wchodzą przede wszystkim specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne, które wzmacniają uszkodzone funkcje psychiczne i fizyczne oraz prowadzą do ogólnego usprawniania. Doskonałe korzyści może dać także nauka poprzez zabawę i współpraca z innymi dziećmi. Zajęcia oferowane w naszej placówce wpływają pozytywnie na stymulowanie i dynamizowanie rozwoju, dzięki czemu dziecko staje się bardziej rozwinięte i lepiej odnajduje się w codziennej rzeczywistości. Wszystkie czynności np. zajęcia taneczne i ruchowe przy muzyce, prace artystyczne, takie jak lepienie z plasteliny, czy malowanie farbami poprawiają zdolności manualne dziecka. Inne z dostępnych zajęć to zajęcia teatralne lub kulinarne, gdzie przygotowywane są własne, zdrowe posiłki oraz nauka pływania, dopasowana do możliwości dziecka.