zajęcia dla dzieci

Zajęcia umuzykalniające a rozwój dziecka

Dodano 19.11.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Wiek przedszkolny to czas szczególnej plastyczności sfery emocjonalnej u dziecka. W maluchu mogą powstawać uczucia pozytywne i negatywne, Powierzchowne, prymitywne i pogłębione, wartościowe i błahe. Dlatego każdy dzień i każda nadarzająca się okazja mogą być ważne dla rozwoju jego wrażliwości emocjonalnej. Wrażliwość jest zdolnością do osobistej, żywej reakcji i  ustosunkowania się do poznawanych przedmiotów. Wychowanie poprzez muzykę nie jest wynalazkiem nowym. Już Pitagoras szukał miary znalezienia wewnętrznego ładu człowieka w harmonii kosmosu oraz muzyce sfer – muzyka była dla niego jedyną drogą do etyki. Według Platona natomiast, siła jaką posiada muzyka, powinna służyć wychowaniu człowieka. Arystoteles ponadto uważał, że dzięki muzyce można pozbyć się wewnętrznych napięć. Również współcześni pedagodzy i psychologowie wskazują na świetny wpływ muzyki na emocjonalność i ogólny rozwój dziecka, dlatego zajęcia muzyczne znajdziemy w wielu placówkach oświaty, w tym w przedszkolach integracyjnych.

Wpływ muzyki na rozwój dziecka

Lewa półkula mózgu specjalizuje się w funkcjach językowych i procesach werbalnych, takich jak ekspresja i rozumienie mowy, czytanie, pisanie, liczenie. Prawa natomiast wykorzystywana jest w zadaniach wymagających analizy cech wzrokow-przestrzennych, związanych z orientacją w przestrzenną, rozpoznawaniem skomplikowanych kształtów i figur geometrycznych, twarzy, a także percepcji muzyki i dźwięków muzycznych. Chociaż za rozpoznanie melodii odpowiada prawa półkula, to rytm rozpoznajemy dzięki aktywności lewej półkuli. W związku z tym grając na instrumencie, czy wykonując inne zabawy muzyczne wpływamy na rozwój i koordynację obu półkul. Dzięki temu kształcenie muzyczne wpływa pozytywnie zarówno na rozwój języka, jak i na przyswajanie nauk ścisłych.

Jak wyglądają zajęcia umuzykalniające w przedszkolu

Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu prowadzone są w formie zabaw i aktywności fizycznych. Często zajęcia zaczynają się od muzycznego powitania dzieci – powitanie nie musi mieć formy piosenki, można się wita, np. klaskając. Kolejnym elementem jest „rozgrzewka”. Dzieci poruszają się po całej sali przy akompaniamencie muzycznym.  Kolejnym etapem są zabawy hamująco-pobudzają, mające kształtować wrażliwość dzieci m.in. na pauzę w muzyce, dźwięki ciche i głośne, melodię smutną i wesołą. Istotnym elementem jest również ćwiczenie aparatu fonetycznego. W trakcie zajęć wprowadza się również  muzykę wielkich kompozytorów.