Zajęcia teatralne dla dzieci

W rozwoju najmłodszych istotną rolę odgrywa współdziałanie z innymi. Nauka umiejętności pracy w grupie rozwija kompetencje społeczne, okazuje się przydatna w późniejszej edukacji, a także wpływa na życie zawodowe i towarzyskie w okresie dorosłości. Równie istotne jest pobudzanie kreatywności dziecka, danie pola do ekspresji jego wyobraźni, zachęcanie do tworzenia i kreowania nowych rzeczy. Zadania te doskonale łączą zajęcia teatralne dla dzieci, będące częścią programu edukacyjnego naszej placówki. Podczas nich podopieczni naszej placówki tworzą spektakl pod nadzorem prowadzącego. Wszystkie prace wykonują jednak w pełni samodzielnie – od opracowania scenariusza, przez przygotowanie scenografii i kostiumów, po odegranie rozpisanych ról. Akcja spektaklu stanowi odpowiedź na problem zadany przez prowadzącego, którego rozwiązanie opracowała wspólnie cała grupa.