Zajęcia plastyczne dla dzieci

Dzieci mają naturalną potrzebę ekspresji. Rysując, nie tylko znajdują ujście dla swojej wyobraźni, ale także komunikują się, przekazując w ten sposób swoje emocje, a także sposób odbierania otaczającego świata. Dlatego prace najmłodszych są doskonałym materiałem pozwalającym na śledzenie ich rozwoju psychoficzynego. Ponadto rysując, dzieci doskonalą również swoją zręczność manualną. Z tych względów w naszym katowickim przedszkolu prowadzimy zajęcia plastyczne dla dzieci. Polegają one na zachęcaniu podopiecznych do swobodnej i spontanicznej twórczości przy jednoczesnym delikatnym sugerowaniu technik i materiałów. Większy nacisk położony jest nie na osiągnięte rezultaty, ale na zaangażowanie i pracę włożoną w wykonanie rysunków. Ważniejsze niż efekt estetyczny jest dla nas to, co dziecko chce za ich pomocą przekazać.