Zajęcia plastyczne

Techniki plastyczne a rozwój dziecka

Dodano 15.03.2019, Kategoria: Blog, Tagi:

Już od najmłodszych lat wprowadzane są elementy wychowania estetycznego. Nie jest to tylko kształcenie wrażliwości na piękno w przyrodzie i sztuce, ale również stymulowanie zdolności estetycznego postrzegania oraz kształcenia smaku estetycznego. Jedną z form wychowania plastycznego są zajęcia plastyczne. Dzięki nim kształtuje się i rozwija wrażliwość na piękno otaczającej nas świata i dzieł sztuki. Równocześnie takie zajęcia pobudzają i rozwijają umiejętność wypowiadania indywidualnego i emocjonalnego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii, barwy, kształtu. Zajęcia plastyczne wprowadzane są już w wieku przedszkolnym. Odgrywają one szczególną rolę w przedszkolach integracyjnych, gdzie z jednej strony stanowią element terapii, z drugiej projektują przestrzeń do wspólnej pracy, porozumienia i rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci.

Rola plastyki w przedszkolu

Każda z technik plastycznych, czy jest to rysowanie, malowanie, modelowanie, stemplowanie, posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności oraz określonego sposobu postępowania. Wykorzystywanie zajęć plastycznych w przedszkolu wpływa na wzrost zainteresowania sztuką, pobudza do działania i wyzwala ekspresję. Ważne jednak, aby dziecku pozostawić pewną swobodę, zarówno w zakresie wyboru problemu, jak i sposobu realizacji pracy. Dzięki temu maluch będzie mógł w pełni wyrazić swoją osobowość i emocje.

Podstawowe techniki rysunkowe wykorzystywane w przedszkolach

Podstawowym rodzajem pracy plastycznej obecnej w przedszkolu są techniki rysunkowe. Należą do nich między innymi: rysowanie kredkami świecowymi, drewnianymi, węglem oraz świecą. Technikami, które przygotowują do nauki pisania są przede wszystkim rysowanie kredkami świecowymi i drewnianymi. Technika kredek świecowych jest atrakcyjna i łatwa, dlatego zaleca się ją w pracy z dziećmi młodszymi. Kredki drewniane wykorzystuje się zazwyczaj w drugiej fazie przedszkolnej, kiedy dziecko przygotowywane jest do nauki pisania. W trakcie rysowania takimi kredkami dziecko zdobywa konieczne sprawności manualne: uczy się prawidłowo trzymać kredkę i precyzyjnie się nią posługiwać.