przedszkole integracyjne

Przedszkole dla dziecka z ADHD

Dodano 06.09.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

ADHD to według definicji zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. ADHD nazywane również zespołem hiperkinetycznym, należy do zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Osoba, u której obserwuje się zespół hiperkinetyczny charakteryzuje się stałymi problemami z zachowaniem norm społecznych oraz poszanowaniem praw innych osób. Na rozwój ADHD u dzieci składa się kilka czynników. Ważną rolę odgrywają tu uwarunkowania genetyczne, a także zmniejszona aktywność dopaminy w strukturach mezolimbicznych i korowych. Na rozwój zaburzenia mają także wypływ osłabione procesy hamowania neuronalnego. W trakcie rozwoju choroby dochodzi do zaburzeń równowagi między układem dopaminergicznym i noradrenergicznym. Warto podkreślić, że do czynników ryzyka zalicza się urazy okołociążowe, niedotlenienie podczas porodu, uszkodzenie centralnego układu nerwowego, nikotynę i inne substancje psychoaktywne przyjmowane przez kobietę w ciąży, a także zespół FAS, pojawiający się w wyniku nadużywania alkoholu przez kobietę ciężarną.

Objawy ADHD

Zaburzenie charakteryzuje się trzema głównymi objawami. Należą do nich nadmierna aktywność ruchowa, trudności z koncentracją i impulsywność. Jeśli dziecko ma objawy z tych trzech grup, które utrzymują się co najmniej sześć miesięcy i występują we wszystkich środowiskach, można zdiagnozować ADHD.  Dziecko z takim zaburzeniem częściej niż inne popełnia błędy z nieuwagi, nie potrafi dłużej skupić się na jednej czynności, ma trudności z przestrzeganiem zasad zabawy, nie potrafi spokojnie siedzieć w jednym miejscu, łatwo się rozprasza po wpływem zewnętrznych bodźców, a do przerwanej aktywności wraca z wielką trudnością.

Dzieci z ADHD w przedszkolu

Dzieci u których podejrzewane jest ADHD powinny uczęszczać do przedszkoli, w których będzie zapewniona im odpowiednia uwaga i pomoc terapeutyczna. Takim miejscem jest przedszkole integracyjne, gdzie dzieci z zaburzeniami i niepełnosprawne włączane są do grup pełnosprawnych rówieśników. W takim przedszkolu wszystkie dzieci mają takie same prawa i obowiązki.  Zdaniem przedszkola jest integracja dzieci zdrowych i chorych, zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym jak najlepszych warunków do rozwoju.