przedszkole

Przedszkolak z zespołem Aspergera

Dodano 10.05.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Zespół Aspergena został zdefiniowany jako choroba stosunkowo niedawno, bo w latach 80. Jednakże dzieci o objawach odpowiadających definicji zaburzenia zostały bardzo dokładnie opisane w latach czterdziestych przez wiedeńskiego pediatrę Aspergera. Zaburzenie to określane jest czasem mianem najłagodniejszego przypadku autyzmu. Podobnie jak w przypadku autyzmu jest to zaburzenie rozwoju na podłożu neurologicznym, którego przyczyny  nie są na ogół znane. U osoby z zespołem Apergera występują odchylenia i deficyty w kontaktach oraz umiejętnościach społecznych w użyciu języka dla potrzeb komunikacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby dziecko od najmłodszych lat poddawane było odpowiedniej terapii. Duży wpływ na rozwój malucha ma również uczestniczenie w zajęciach w przedszkolu integracyjnym, gdzie roztoczona zostanie nad nim odpowiednia opieka, a jednocześnie będzie miał kontakt ze zdrowymi i chorymi rówieśnikami.

Jak rozpoznać zespół Aspergera

Objawy zespołu Aspergera dostrzec można już we wczesnym dzieciństwie. Najczęściej dzieci te mniej gaworzą i słabiej nawiązują kontakt wzrokowy. Maluszki, u których rozwija się to zaburzenie nie patrzą w twarz osoby dorosłej, nie oglądają z zaciekawieniem przedmiotów, nie śledzą wzrokiem poruszających się rzeczy, a ponadto są nadmiernie spokojne lub wręcz przeciwnie – nadpobudliwe i nadwrażliwe. Objawy te nasilają się między pierwszym a drugim rokiem życia. Z czasem można zauważyć nasilające się zachowania, np. uporczywe powtarzanie tych samych czynności, schematyzm zachowań i wypowiedzi itd. Ponadto dzieci z zespołem Aspergera mają trudność w samoobsłudze, współudziale w grupie, zabawach tematycznych oraz z rozpoznaniem i interpretowaniem emocji własnych i innych.

Maluch z zespołem Aspergera w przedszkolu

Dzieci z zespołem Aspergera mogą z powodzeniem uczęszczać do zwykłych przedszkoli, jednak polecane są przede wszystkim przedszkola z zespołem zintegrowanym. W takiej placówce dziecko oprócz codziennych zajęć z rówieśnikami uczestniczy w zajęciach terapeutycznych, które wzmacniają kompetencję komunikacyjne, jednocześnie ucząc skupienia i prawidłowego wykonywania zadań.