logopeda

Problemy z wymową u dzieci

Dodano 05.01.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Opóźniony rozwój mowy oraz wady wymowy są częstą przyczyną zmartwień rodziców. Przyczyn wad wymowy jest bardzo wiele, do najczęstszych zaliczmy pewne nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych. Należą do nich: niewłaściwa budowa języka, podniebienia, krzywy zgryz, krzywa przegroda nosowa. Czasami jednak wszystkie narządy zbudowane są prawidłowo, a jednak ich praca nie jest właściwa. Może być to spowodowane np. niską sprawnością warg lub języka, albo nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Warto podkreślić, że za rozwój mowy ma wpływ także sprawnie działający narząd słuchu. Nawet najmniejsze obniżenie słyszalności, zaburzenie słuchu fonematyczne sprawiają, że mowa może rozwijać się inaczej.

Pierwsze sygnały wady wymowy

Pierwsze symptomy, że rozwój mowy nie przebiega poprawnie powinien zauważyć rodzic. Wady wymowy pojawiają się bowiem już u dwuletniego dziecka. Jednym z najczęstszych zjawisk jest międzyzębowa wymowa niektórych głosek. Polega ona na tym, że dziecko wkłada język między zęby – oczywiście nie jesteśmy w stanie dostrzec tego ruchu, ale możemy usłyszeć zniekształcone dźwięki. Inną często występującą wadą jest zaburzenie wymowy trudnych w języku polskim głosek, czyli „sz”, „ż”, „cz”, „dż” i „r”. Prawidłowa zdolność artykulacji tych głosek kształtuje się około 5 roku życia, jednakże ich wadliwą wymowę można wychwycić zanim się ona utrwali. W związku z tym maluch powinien być obserwowany pod kątem wymowy zarówno przez rodziców, jak i przez wychowawców w przedszkolu.

W domu i w przedszkolu

Prawidłowa artykulacja jest bardzo ważna, dlatego dziecko u którego wykryto wady wymowy powinno pozostawać pod opieką logopedyczną zarówno w domu, jak i w przedszkolu. W wielu przedszkolach integracyjnych, ale również tradycyjnych przygotowywane są zajęcia z logopedą. Zajęcia logopedyczne w przedszkolu są zawsze dobierane pod kątem dziecka. Muszą być organizowane tak, aby maluch wykonywał je bez przymusu, dlatego dobrze, jeśli prowadzone są w formie zabawy. Trzeba sobie jednak zdać sprawę, że nawet najlepiej przeprowadzone zajęcia, które odbywają się raz czy dwa razy w tygodniu nie przyniosą wielkich rezultatów w krótkim czasie. Dlatego bardzo ważna jest również praca w domu.