przedszkola zintegrowane

Metody pracy w przedszkolu integracyjnym cz. II

Dodano 05.11.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Celem przedszkola integracyjnego jest prowadzenie wspólnych zajęć dla dzieci z zaburzeniami lub niepełnosprawnościami oraz dla zdrowych maluchów. Dzięki temu dzieci chore łatwiej adaptują się w społeczeństwie, zdrowe zaś uczą się empatii, odpowiedzialności i oswajają się z różnym typem ludzi. Charakterystyczną cechą przedszkoli integracyjnych jest prowadzenie zajęć, na które składają się różnego typu metody terapeutyczne i rozwojowe. Wpływają one świetnie na uważność i rozwój dzieci. Ponadto prowadzone są zajęcia umuzykalniające, taneczne, teatralne będące fantastycznym uzupełnieniem metod. Warto również podkreślić, że dzieci są pod stałą opieką specjalistów: psychologów, logopedów.

Metoda Marianny i Kristophera Knill

Metoda Knillów opiera się na poznawaniu i doświadczaniu przez dziecko różnych rodzajów aktywności, takich jak kołysanie, wymachiwanie rękoma, zginanie i rozprostowywanie rąk, pocieranie dłoni, zaciskanie dłoni itd. Wszystkim aktywnością ruchowym dziecka towarzyszy specjalnie opracowany akompaniament muzyczny z prostą linią melodyczną i łatwym do otworzenia rytmem. Specjalnie skomponowana muzyka rozwija się zawsze w taki sam sposób: część wprowadzająca, muzyka bardziej rytmiczna, muzyka bardziej intensywna, następnie lżejsza i melodyjna, aż na zakończenie muzyka spokojna, pozwalająca na wyciszenie. Taki rodzaj pracy z maluchem podyktowany jest obserwacjami, które poczynił Knill w książce „Kontakt i komunikacja”. Według niego dotyk i ruch budują podstawy emocjonalnego rozwoju dziecka. Najbardziej wrażliwym kanałem przez który docieramy do świata jest skóra, a wrażenie dotyku jest pierwszym, jakie odbiera człowiek. Metoda ta ma na celu ukierunkowanie uwagi dziecka, kształtowanie świadomości ciała oraz rozwój sprawności manualnej.

Program edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Dziecięca matematyka to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dziecka wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić sukcesy w nauce. Istotą wspomagania rozwoje jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, które stanową budulec pozwalający na tworzenie pojęć i umiejętności. Metoda ta ujmuje 12 kręgów tematycznych, które należy realizować w podanej kolejności: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, klasyfikacja, układanie i rozwijanie zadań arytmetycznych, konstruowanie gier.