Nasza kadra

Kadra naszego żłobka i przedszkola integracyjnego tworzona jest przez doświadczonych pedagogów, którzy z ogromną pasją i zaangażowaniem podchodzą do opieki nad dziećmi. Zapewniamy, że nasi nauczyciele posiadają wszystkie niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi. Na co dzień dokładamy starań, aby wszystkie zajęcia prowadzone w naszej placówce były nie tylko pasjonujące dla dzieci, ale także uczyły je kreatywności oraz pracy zespołowej.

Bardzo dobrze rozumiemy, jak ważna jest w życiu dziecka osoba wychowawcy. W związku z tym w skład naszej kadry pedagogicznej wchodzą wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe, które pomagają dzieciom w rozwijaniu ich ciekawości świata.

 

mgr Alina Baron-Wieczorek      Foto Ala

Dyrektor Przedszkola i wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka Studium Nauczycielskiego o specjalności Wychowanie Przedszkolne w Katowicach, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie o specjalności Pedagogika Wczesnoszkolna oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie o specjalności Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana. Jest to nauczyciel z ponad 30 letnim stażem, stale praktykujący w zawodzie. W trakcie swojej pracy ukończyła wiele kursów m.in.:- nauka czytania wg metody prof. J. Cieszyńskiej moduł I, II i III,

– doświadczenia poszukujące w grupie dzieci 3, 4 letnich wg metody E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,

– programy autorskie i planowanie dydaktyczne – jak je wybrać, pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej.

Jej zawód jest także jej hobby. Wybrała ten kierunek studiów z zamiłowania do pracy z dziećmi. Poza pracą z dziećmi interesuje się turystyką, tańcem, literaturą, filmem. Prywatnie wychowała dwójkę dzieci, dzięki czemu czerpała korzyści z doświadczenia życia rodzinnego. Dziś dzieci są studentami renomowanych śląskich uczelni. Jest osobą otwartą na ludzi i ich potrzeby.


Pan Patryk, nauczyciel WF, specjalista sportów ruchowych, nauki pływania oraz prowadzący kółka sportowe

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W ramach kształcenia podyplomowego ukończył edukację techniczną w szkole podstawowej i gimnazjum oraz oligofrenopedagogikę. Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć technicznych. Instruktor sportu z pływania, ćwiczeń fitness i nordic walking. Stale podnosi swoje umiejętności pedagogiczne uczestnicząc w  szkoleniach i warsztatach doskonalących dla nauczycieli. Praca i kontakt z dziećmi dają mu ogromną radość i satysfakcję, a osiągane przez dzieci sukcesy motywują do dalszej pracy. Stawia na wszechstronny rozwój swoich podopiecznych, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. W chwilach wolnych od pracy poświęca czas rodzinie oraz swojej pasji jaką jest piłka nożna.


Pani Karina, wychowawca Grupy Maluszków

Jest z wykształcenia pedagogiem o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Brała udział między innymi w Warsztatach doskonalących metodykę uczenia dzieci tańców śląskich organizowanych przez zespół „Śląsk” oraz w szkoleniu wprowadzającym do tak zwanej Sensoplastyki czyli Plastyki Sensorycznej. Poza działalnością pedagogiczną zajmuje się propagowaniem na Śląsku muzyki tradycyjnej nie tylko z naszego regionu. Gra na skrzypcach, pianinie, organizuje warsztaty tańców, śpiewa.

Prywatnie jest mamą dwóch dorosłych synów. W wolnych chwilach oprócz śpiewania białym głosem śląskich pieśni archaicznych lubi piec ciasteczka.


Pani Kasia, wychowawca Grupy Żłobkowej

Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Brała udział w wielu Warsztatach doskonalących metodykę uczenia dzieci. Jej pasją jest czytanie książek, robienie kartek okolicznościowych, zumba dla dzieci i dla dorosłych, taniec brzucha oraz pilates z elementami jogi. Cechuje ją umiejętność pracy w trudnych warunkach, kreatywność, bezkonfliktowość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi, otwartość na innych, uparte dążenie do celu, konsekwentność, punktualność.


Pani Ola, wychowawca Grup przedszkolnych – zintegrowanych

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego filia w Cieszynie o specjalności Pedagogika Pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej oraz oligofrenopedagogika oraz Uniwersytetu Śląskiego o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na wydziale Pedagogiki i Psychologii. Wieloletni pracownik ośrodków metodyczno-edukacyjnych, specjalista w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Cechuje ją cierpliwość i konsekwencja w działaniu, obowiązkowość i komunikatywność. Praca z dziećmi daje jej pozytywną energię do dalszego działania. Prywatnie lubi turystykę, dobrą książkę oraz dobrą kuchnię.


Pani Małgosia, wychowawca Grupy Starszaków

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła również na Uniwersytecie Śląskim studia z zakresu Psychologii. Wybitna osoba, kierująca się w swojej pracy profesjonalizmem. Ukończyła wiele kursów m.in.: Trening Inteligencji Emocjonalnej. Jest uzdolniona plastycznie, czego dowodem są prace wykonywane wspólnie  z Dziećmi.

Prywatnie lubi sport, szczególnie jazdę na rowerze.


Pani Małgosia, wychowawca Grupy Żłobkowej

Jest absolwentką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach, gdzie kontynuuje naukę realizując studia magisterskie z tego samego zakresu. Jest osobą, która cechuje nieprawdopodobna cierpliwość w działaniu oraz empatyczne podejście do dzieci.


Pani Iza, nauczyciel rytmiki i muzyki

Jest absolwentką Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej. Obecnie kontynuuje naukę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.


Pani Hania, Logopeda

W naszej placówce zajęcia z Logopediii są prowadzone przez doświadczoną osobę, absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego, która może poszczycić się 20 doświadczeniem w pracy z Dziećmi.


Pani Małgosia, Psycholog

W naszej placówce zatrudniamy psychologa, absolwentkę Uniwersytetu Śląskiego. W pracy kierujemy się opiniami psychologa w zakresie dojrzałości emocjonalnej i szkolnej Dzieci.


Pani Krysia, Pani Ania, Pani Agnieszka – pomoce nauczyciela  

Zatrudniamy 3 osoby, które służą pomocą nauczycielom wychowania przedszkolnego. Są to osoby o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowane w pracę z Dziećmi. Ich zadaniem jest pomoc w opiece nad oraz pomaganie Dzieciom w codziennych czynnościach.