dzieci w przedszkolu

Jaki jest pięciolatek?

Dodano 06.03.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Dziecko pięcioletnie wyróżnia się dużą sprawnością motoryczną całego ciała, a także ogromną ruchliwością, która pozwala mu na rozwijanie układu kostnego i mięśniowego. Bardzo lubi wspinanie się po drabinkach na placu zabaw, podskakiwanie, kucanie oraz częste przemieszczanie się nawet podczas czynności stacjonarnych, takich jak rysowanie, malowanie czy lepienie z plasteliny. Ruchy pięciolatka są bardziej skoordynowane i celowe niż u młodszych dzieci, dzięki czemu możliwe jest utrzymywanie równowagi na jednej nodze, stawianie stóp dokładnie wzdłuż wyznaczonej linii, łapanie i rzucanie piłki. To również czas, gdy maluchy zaczynają jeździć na rowerze dwukołowym bez dodatkowych podpórek.

Oprócz wzrostu ogólnej sprawności następuje również rozwój sprawności manualnej, choć nie jest on jeszcze tak szybki. Ruchy dłoni, paców i nadgarstków pięciolatka zaczynają cechować się coraz większą precyzją, wzrasta koordynacja wzrokowo-ruchowa, a dziecko potrafi rysować kształty figur geometrycznych czy wycinać proste obiekty z papieru.

Dzięki rozwojowi koordynacji ruchowej następuje również wzrost samodzielności i pięciolatek potrafi sam się ubierać i rozbierać, wraz z takimi czynościami jak zapisanie guzików, zasuwanie suwaka i wkładanie butów. Potrafi również sam skorzystać z toalety, poprawnie używa sztućców przy jedzeniu, nie umie jedynie jeszcze kroić nożem.

Charakterystyczne dla tego okresu dzieciństwa jest również duże zainteresowanie otoczeniem i ciekawość poznawcza, która wyraża się w zadawaniu mnóstwa pytań i bardzo szybkim przyswajaniu nowo nabytej wiedzy. Natomiast myślenie abstrakcyjne jeszcze nie jest rozwinięte na wysokim poziomie, dlatego dziecko postrzega jedynie stan aktualny zjawisk i nie umie jeszcze określić, co było wcześniej ani jakie będą konsekwencje.

Oczywiście każde dziecko rozwija się w swoim tempie i nie zawsze w dokładnie taki sam sposób, jak podają założenia teoretyczne. Jednak jeśli widzimy, że postępy naszego dziecka są dużo mniejsze niż innych, warto skonsultować się ze specjalistą, aby opracować odpowiedni plan pomocy i wsparcia.