przedszkole

Kiedy dziecko warto wysłać do przedszkola integracyjnego

Dodano 18.12.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Jeżeli mamy wrażenie, że nasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinniśmy w trybie natychmiastowym skonsultować się ze specjalistą i udać się z maluchem do poradni pedagogiczno-psychologicznej. Tam dziecko zostanie zbadane, a w razie potrzeby odpowiednio pokierowane.  Dzieci, u których zdiagnozowano nietypowe zaburzenia rozwoju przysługują dwa dokumenty. Młodszym, to znaczy tym przed trzecim rokiem życia – orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, starszym – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie wszystkie nieprawidłowości rozwoju i dysfunkcje wymagają skierowania malucha do przedszkola specjalnego. To czy zostaje ono tak skierowane zależy od stopnia i rodzaju zaburzenia rozwojowego. Większość dzieci z zaburzeniami nie musi korzystać z usług przedszkoli specjalnych. Obecnie bardzo popularne są przedszkola integracyjne, łączące grupy dzieci chorych ze zdrowymi.

Jak to wygląda w praktyce?

W przedszkolach integracyjnych grupy dzieci są zazwyczaj zdecydowanie mniejsze i składają się zarówno z dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Nad ich rozwojem czuwają nauczyciele wychowania przedszkolnego, a także pedagog, mający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Ponadto dzieci mają zapewnione zajęcia terapeutyczne z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą.  Aby przedszkole mogło być integracyjnym oprócz zatrudnienia pedagogów specjalnych i specjalistów, konieczne jest także dostosowanie budynku, w którym się znajduje do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Zalety przedszkoli integracyjnych

Dzięki przedszkolom integracyjnym możliwe jest nawiązywanie relacji pomiędzy dziećmi zdrowymi a niepełnosprawnymi. Dzieci, przebywające w otoczeniu niepełnosprawnych rówieśników, nie tylko uczą się empatii i tego jak mogą pomagać osobom chorym, ale są również bardziej odporne na nowe znajomości. Ponadto dzieci niepełnosprawne czują się mniej samotne. Także uczą się łatwości w nawiązywaniu znajomości i nie czują się społecznie odrzucone.