Rozwój dziecka z autyzmem

Dzieci z autyzmem w przedszkolu

Dodano 10.05.2018, Kategoria: Blog, Tagi:

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, jego objawy pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie trwają całe życie. Zaburzenie to charakteryzuje się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych. Ponadto dochodzi również do zubożenia i  stereotypowości zachowań oraz trudności z integracją wrażeń zmysłowych. Osoba cierpiąca na to zaburzenie  ma poczucie odcięcia od zewnętrznego świata i subiektywne poczucie odizolowania. Prowadzone badania wskazują, że autyzm może oznaczać zarówno wewnętrzną pustkę, jak i olbrzymie bogactwo przeżyć wewnętrznych. Przyczyny występowania autyzmu nie są do końca poznane. Najprawdopodobniej na pojawienie się zaburzenia wpływają czynniki biologiczne i psychologiczne. Do czynników biologicznych zalicza się uszkodzenia mózgu, które powstały na skutek obecności teratogenów w okresie ciąży i porodu. Ponadto jako podłoże autyzmu wskazuje się również defekty neurologiczne i szczegółowo nieznanej etiologii, a także toksoplazmozę, dziecięce porażenie mózgowe, alergie i osłabiona zdolność do detoksykacji.

Dziecko z autyzmem w przedszkolu

Rodzice dzieci autystycznych często mają duże obawy związane z posłaniem swojego malucha do przedszkola. Aby mieć pewność, że dziecko będzie pod najlepszą opieką, a placówka zadba o zaspokojenie wszystkich nietypowych potrzeb dziecka wybór pada na przedszkole integracyjne. Zazwyczaj jest to bardzo dobry wybór, ponieważ dziecku autystycznemu może przeszkadzać, tak i hałas, jak i przebywanie w dużej grupie rówieśników, w której nie może się odnaleźć. Należy pamiętać również, że maluch z autyzmem ma specjalne potrzeby edukacyjne.

Program edukacyjny przedszkoli zintegrowanych

Placówki zintegrowane realizują podstawę programową, w której udział biorą zarówno dzieci zdrowe, jak i te ze specjalnymi potrzebami. Zajęcia prowadzone są metodami wybitnych pedagogów, którzy opracowali całe systemu kształcenia w tym najważniejszym etapie rozwoju. Ponadto placówki te oferują również specjalne zajęcia terapeutyczne. Kładzie się nacisk na wspomaganie kształtowania mowy, rozwoju emocjonalnego oraz psychoruchowego.