przedszkole językowe katowice

Jak działa przedszkole integracyjne?

Dodano 07.02.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Przedszkola integracyjne przyjmują zarówno dzieci pełnosprawne, jak i te, u których stwierdzono różny stopień niepełnosprawności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Główna idea tego typu placówek polega na włączaniu niepełnosprawnych maluchów do grupy pozostałych rówieśników na równych prawach i wykonywaniu przez nie tych samych obowiązków.

W odróżnieniu od zwykłych przedszkoli tutaj tworzy się mniejsze grupy z dodatkowym nauczycielem, aby wszystkie dzieci mogły otrzymać wystarczającą pomoc od prowadzącego pedagoga. W każdej z grup znajduje się kilkoro maluchów z orzeczonym różnym stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu, że spędzają czas wśród zdrowych równieśników, mogą łatwiej motywować się do osiągania postępów i lepiej rozwijać się. Nie są we wszystkim wyręczane ani nie ułatwia im się tego, co mogą zrobić same i dlatego zaczynają się w większym stopniu usamodzielniać. Również dzieci zdrowe odnoszą duże korzyści, ponieważ uczą się tolerancji, szacunku i otwartości wobec tego, co odmienne. Zaczynają także bezinteresownie pomagać tym, którzy tego potrzebują.

Przedszkole integracyjne oprócz pedagogów specjalnych zatrudnia psychologów, logopedów i rehabilitantów, aby dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności miały kompleksową opiekę i potrzebne wsparcie. Często oferuje się dla nich także zajęcia wspomagające, rozwijające ich zdolności ruchowe, poprawiające komunikację z otoczeniem, skupienie uwagi i integrację sensoryczną.

Do przedszkola integracyjnego mogą uczęszczać dzieci zdrowe, te z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, a także z zaburzeniami mowy, upośledzeniem narządów ruchu czy chorobami somatycznymi. Jest to również dobre miejsce dla naszego dziecka, jeśli zauważymy u niego niewielkie trudności wymagające przepracowania, na przykład trudno mu przystosować do zasad panujących w otoczeniu czy ma problemy z poprawną wymową wyrazów.