dzieci

O metodzie dobrego startu

Dodano 28.07.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Działanie nowoczesnych przedszkoli opiera się na wielu nowoczesnych metodach pracy z dziećmi. Różnorodność sposobów pracy jest szczególnie istotna w przedszkolach zintegrowanych, do których uczęszczają zarówno dzieci zdrowe, jak i z różnego typu niepełnosprawnościami. Jednym ze sposobów wychowawczych jest metoda dobrego startu. Należy ona do metod terapii psychomotorycznych. Opracowała ją psycholog Marta Bogdanowicz na bazie francuskiej metody Bon Depart. Głównym celem MDS jest zintegrowanie i usprawnienie działania psychiki i motoryki. Ten typ rehabilitacji znajduje swoje zastosowanie w przypadku zaburzeń emocjonalnych oraz mikrozaburzeń motorycznych, wpływających na trudności w nauce. Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego, kinestyczno-ruchowego. W jej założeniach leży więc usprawnienie i koordynacja, czyli integrowanie funkcji wzrokowo-słuchowow-ruchowych, a również harmonizowanie wszystkich funkcji psychomotorycznych.

Kiedy stosuję się Metodę Dobrego Startu?

U bardzo dużej ilości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, można zaobserwować fragmentaryczne zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, np. słuchowych, wzrokowych, motorycznych  oraz orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała. Wszystko to zanurza proces nabywania umiejętności czytania i pisania, przyczyniając się niepowodzeń szkolnych już w pierwszych etapach nauki. Warto zauważyć, że niepowodzenia na starcie zniechęcają dziecko do dalszego rozwoju. W przypadku takich deficytów można zastosować różnego typu ćwiczenia korekcyjno-kompensayjne. Warto zaznaczyć, że MDS nie jest jedynie formą zajęć wyrównawczych, pozwalających eliminować pewne opóźnienia, ale spełnia również rolę profilaktyczną, zapobiegając trudnościom w nauce.

Jak przebiegają zajęcia według Metody Dobrego Startu

W trakcie zajęć Metodą Dobrego Startu bardzo ważą rolę pełnią trzy elementy: słuch, wzrok i ruch. W związku z tym zajęcia MDS mają zawsze charakter trzyetapowy. Pierwszym są zajęcia wprowadzające: ćwiczenia orientacyjno-porządowe, nauka piosenki i zabawa „zagadki językowe”. Kolejną częścią są zajęcia właściwe, dzielące się na ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe oraz ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Zajęcia końcowe natomiast mają charakter ćwiczeń relaksacyjnych, wyciszających i wokalno-rytmicznych.