dzieci

Czym jest metoda integracji sensorycznej

Dodano 12.07.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Każdy człowiek posługuje się czterema kanałami, którymi odbiera informacje ze świata. Należą do nich kanał wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny oraz dotykowy. Za pomocą tych wszystkich zmysłów, w procesie poznawczym dociera do człowieka wiele różnych bodźców ze świata zewnętrznego.  System sensoryczny jest to odruchowo uaktywniony preferowany zmysł, czyli właściwy nam sposób odbierania i reagowania na informacje, przekazywane kanałem wzrokowym, słuchowym oraz kinestetycznym. Decyduje on nie tylko o tym, w jaki sposób postrzegamy świat, ale również jakiego typu informacje pamiętamy najlepiej, ponadto determinuje  osobistą strategię uczenia się. Z teorii metody polisensorycznej czerpie metoda integracji sensorycznej, która zakłada, że prawidłowe funkcjonowanie psychofizyczne dziecka jest związane z procesami właściwego odbioru, przetwarzania i integrowania przez mózg różnych informacji o charakterze sensorycznym. Dysfunkcja w zakresie integracji sensorycznej objawia się najczęściej nadpobudliwością, nadruchliwością, deficytem uwagi, słabą organizacją zachowania i działania oraz opóźnieniem mowy i słabą koordynacją ruchową. Wykorzystanie metody integracji sensorycznej pomaga poradzić sobie dziecku z tymi problemami, dlatego chętnie wykorzystuje się ją w przedszkolach zintegrowanych.

Jak rozpoznać deficyty integracji sensorycznej

Brak integracji sensorycznej to nie tylko objawy wymienione powyżej. Różne dzieci odbierają i komunikują się ze światem w różny sposób. Dlatego niektóre z nich mogą źle reagować na dotyk, smak zapach, bodźce dźwiękowe lub wzrokowe. Zła reakcja oznacza zarówno nadwrażliwość lub niewielką wrażliwość. Dzieci mogą unikać dotyku, odmawiać noszenia niektórych ubrań, zasłaniać oczy przy świetle lub uszy przy dźwiękach. Zdarza się również, że odmawianie niektórych potraw związane jest z brakiem integracji sensorycznej. Bywa również, że taki dzieci poszukują wrażeń, ruchu takiego jak kręcenie, bujanie, podskakiwanie, wzmacniają głośność odbiornika, wybierają bardzo ostre jedzenia. Nad przebadaniem dziecka warto zastanowić się również, jeśli zauważymy, że ma ono trudności z nauką czytania i pisania oraz z koncentracją i pamięcią.

Zajęcia z integracji sensorycznej

Zajęcia z integracji sensorycznej w żaden sposób nie przypominają terapii. Są interesujące i bez reszty pochłaniają dzieci. Podczas zajęć, mających na pozór charakter jedynie wesołej zabawy, dostarczane są dziecku bodźce, na które w jego system nerwowy ma największe zapotrzebowanie. Podczas zajęć dostarcza się dziecku kontrolowanej jakości wrażeń zmysłowych z różnych modalności. Zadania, które ma wykonywać są tak skonstruowane, aby znajdowały się w najbliższej sferze rozwoju dziecka – nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne.