Blog

przedszkole integracyjne

Przedszkole dla dziecka z ADHD

ADHD to według definicji zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. ADHD nazywane również zespołem hiperkinetycznym, należy do...