Blog przedszkola Familia

Przedszkole dla dziecka z ADHD

przedszkole integracyjne

ADHD to według definicji zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. ADHD nazywane również zespołem hiperkinetycznym, należy do zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

czytaj więcej

Kiedy dziecko warto wysłać do przedszkola integracyjnego

Przedszkole integracyjne

Jeżeli mamy wrażenie, że nasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinniśmy w trybie natychmiastowym skonsultować się ze specjalistą i udać się z maluchem do poradni pedagogiczno-psychologicznej. Tam dziecko zostanie zbadane, a w razie potrzeby odpowiednio pokierowane.

czytaj więcej

Jak wybrać odpowiednie przedszkole dla dzieci z porażeniem mózgowym

przedszkole dla dzieci

Dziecięce porażenie mózgowe to różnorodna grupa chorób, cech i zaburzeń, które dotyczą poruszania się i wymowy. Mogą być one wyrażone w różny sposób i w różnym nasileniu. Wspólną cechą wszystkich tych zaburzeń jest niepostępujące uszkodzenie mózgu, które pojawia się we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Najczęstsze problemy z jakimi musi się borykać dziecko, a później dorosły […]

czytaj więcej

Dzieci z autyzmem w przedszkolu

Rozwój dziecka z autyzmem

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, jego objawy pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie trwają całe życie. Zaburzenie to charakteryzuje się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych. Ponadto dochodzi również do zubożenia i  stereotypowości zachowań oraz trudności z integracją wrażeń zmysłowych. Osoba cierpiąca na to zaburzenie  ma poczucie odcięcia od zewnętrznego świata i subiektywne poczucie […]

czytaj więcej