Blog przedszkola Familia

Jak wybrać odpowiednie przedszkole dla dzieci z porażeniem mózgowym

przedszkole dla dzieci

Dziecięce porażenie mózgowe to różnorodna grupa chorób, cech i zaburzeń, które dotyczą poruszania się i wymowy. Mogą być one wyrażone w różny sposób i w różnym nasileniu. Wspólną cechą wszystkich tych zaburzeń jest niepostępujące uszkodzenie mózgu, które pojawia się we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Najczęstsze problemy z jakimi musi się borykać dziecko, a później dorosły […]

czytaj więcej

Dzieci z autyzmem w przedszkolu

Rozwój dziecka z autyzmem

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, jego objawy pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie trwają całe życie. Zaburzenie to charakteryzuje się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych. Ponadto dochodzi również do zubożenia i  stereotypowości zachowań oraz trudności z integracją wrażeń zmysłowych. Osoba cierpiąca na to zaburzenie  ma poczucie odcięcia od zewnętrznego świata i subiektywne poczucie […]

czytaj więcej

Rozwój społeczny przedszkolaka

przedszkole

Wiek przedszkolny jest jednym z najbardziej dynamicznych okresów dojrzewania emocjonalnego, społecznego, intelektualnego i motorycznego. Spotkanie z innymi dziećmi, nowymi warunkami życia wzmaga wszystkie te procesy. Dziecko w wieku od 3 do 6 lat jest ekspresyjne, żywiołowe i impulsywne. Przedszkolak często nie jest w stanie zapanować nad swoimi reakcjami, szczególnie w początkowej fazie uczęszczania do placówki. […]

czytaj więcej

Przedszkolak z zespołem Aspergera

przedszkole

Zespół Aspergena został zdefiniowany jako choroba stosunkowo niedawno, bo w latach 80. Jednakże dzieci o objawach odpowiadających definicji zaburzenia zostały bardzo dokładnie opisane w latach czterdziestych przez wiedeńskiego pediatrę Aspergera. Zaburzenie to określane jest czasem mianem najłagodniejszego przypadku autyzmu. Podobnie jak w przypadku autyzmu jest to zaburzenie rozwoju na podłożu neurologicznym, którego przyczyny  nie są […]

czytaj więcej