Blog przedszkola Familia

Metody pracy w przedszkolu integracyjnym cz. II

przedszkola zintegrowane

Celem przedszkola integracyjnego jest prowadzenie wspólnych zajęć dla dzieci z zaburzeniami lub niepełnosprawnościami oraz dla zdrowych maluchów. Dzięki temu dzieci chore łatwiej adaptują się w społeczeństwie, zdrowe zaś uczą się empatii, odpowiedzialności i oswajają się z różnym typem ludzi. Charakterystyczną cechą przedszkoli integracyjnych jest prowadzenie zajęć, na które składają się różnego typu metody terapeutyczne i […]

czytaj więcej

Metody pracy w przedszkolu integracyjnym cz. I

Przedszkola zintegrowane

Kiedy maluch podrasta i wkracza w wiek przedszkolny rodzice muszą podjąć pierwszą ważną decyzję dotyczącą wyboru odpowiedniej placówki. Wśród szerokiego wachlarza przedszkolnych ofert, znaleźć można również przedszkole integracyjne. Do tego typu placówek uczęszczają dzieci w pełni zdrowe oraz te wykazujące różnego typu zaburzenia i choroby.

czytaj więcej

Przedszkole dla dziecka z ADHD

przedszkole integracyjne

ADHD to według definicji zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. ADHD nazywane również zespołem hiperkinetycznym, należy do zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

czytaj więcej

Kiedy dziecko warto wysłać do przedszkola integracyjnego

Przedszkole integracyjne

Jeżeli mamy wrażenie, że nasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinniśmy w trybie natychmiastowym skonsultować się ze specjalistą i udać się z maluchem do poradni pedagogiczno-psychologicznej. Tam dziecko zostanie zbadane, a w razie potrzeby odpowiednio pokierowane.

czytaj więcej